Dikey Geçiş Sınavı Nedir? Nasıl Kazanılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir kez yapılan bir sınavdır. Bu sınav, ön lisans programını tamamlayan veya tamamlayabilecek durumda olan (dersler tamam olmuş sadece staj kalmış adaylar) adayların lisans eğitimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilir. DGS, 100 sorudan oluşmaktadır ve süresi 135 dakikadır.

Sınavda adaylardan, lisans eğitiminde etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi için matematik ve Türkçe sorularını çözmeleri istenir. Her iki bölüm için de ortalama 8-10 adet mantık sorusu bulunmaktadır.

DGS'nin amacı, farklı ön lisans bölümlerinden gelen öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte sorularla bilgi ve becerilerini ölçmektir. DGS'den istenilen puanı alan adaylar, mezun oldukları ön lisans programına göre ÖSYM tarafından yayımlanan tablodan geçiş yapabilecekleri lisans programlarını öğrenip tercihlerini yapabilirler

Başvurulan kurumlar, en az %10 kontenjan açma zorunluluğuna sahiptir. Adaylar DGS puanıyla maksimum 30 tercih yapma hakkına sahiptir. (son alımda bu şekile olmuştu 2023 için nasıl olur net bir bilgim yoktur)

DGS'nin avantajları şunlardır:

DGS, 4 yıllık bir lisans programına en kısa yol olabilir. DGS'nin konuları, YKS'ye göre daha azdır. Sadece matematik ve Türkçe sorularından oluşur. Öğrenciler, iyi bir çalışma planlamasıyla ve disiplinli bir şekilde hazırlanarak DGS'de başarılı olabilirler. DGS, diğer ÖSYM sınavlarına göre daha kolay kabul edilir. DGS'ye katılım, YKS'ye göre daha düşüktür. YKS'ye yılda ortalama iki milyon öğrenci girerken, DGS'ye bugüne kadar en yüksek katılım 300 bin kişi olmuştur. YKS'de kazanma oranı düşükken, DGS'de kazanma oranı daha yüksektir.

DGS ile lisans bölümüne yerleşen öğrencilere kabul edildikleri kurum tarafından Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrencilere birinci ve ikinci sınıflarda eksik oldukları alanların ders sorumluluğu verilir. Programın tamamlanma süresi genellikle 2 dönemdir, ancak derslerin özellikleri, yıllık ders programı, öğretim elemanları ve hazırlık programlarındaki uygunluk durumları gibi faktörlere bağlı olarak bu süre 2 yarıyıl daha uzatılabilir.

Lisans Öğrenimi Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler üçüncü sınıfa kaydedilirler. Hazırlık programında alınan ders kredilerinin en az %80'inde başarılı olan öğrenciler, eksik kalan kredileri tamamlama koşuluyla üçüncü sınıfa geçebilirler.