YÖK tarafından ilahiyat fakültelerine hafızlar için özel kontenjan verildi.

Değerli Arkadaşlar,

Sizinle güzel bir haberi tekrar paylaşmak istiyorum. Hamdolsun YÖK tarafından ilahiyat fakültelerine hafızlar için özel kontenjan verildi. YÖK başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç beye ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.

 

Buna göre,
Okul türü kodu 51023 ve alan kodu 6060 olan Anadolu imam hatip lisesi mezunu hafız öğrenciler ile imam hatip lisesi mezunu hafızlık belgesine sahip adaylar; İlahiyat ve İslami İlimler Faküllerinde belirtilen ek kontenjanlara öncelikli olarak yerleştirilecektir. 

 

İmam hatip lisesi mezunu olup hafızlık belgesine sahip olan adayların listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve ÖSYM’ye iletilecek olup iletilen listede adı olmayan adaylar öncelikli olarak yerleştirilmeyecektir.

 

Hafız öğrenciler için ayrılan ve öncelikli olarak onların yerleştiği bu kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan/olacak adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirilecektir. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak uzun zamandır arzuladığımız ve çaba da sarfettiğimiz bu imkânın verilmesiyle


Bu bağlamda, İlâhiyat ve İslami ilimler fakültelerinde bu programa yerleşen öğrencilere yönelik aşağıdaki çalışmalar yürütülmelidir:

 

1. Öğrencilerin hafızlıklarinin pekiştirilmesi etkin olarak yürütülmeli.

 

2. Hafız öğrencilere Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve makam becerilerini geliştirme imkânı, lafız-mânâ bütünlüğü ekseninde Kur’an-ı Kerim’i anlamaya yönelik takviye programlar ve Arapça eğitimi başta olmak üzere Tefsir, Hadis, aşere-i takrip ve Temel İslam bilimleri ağırlıklı müfredatı destekleyen ilâve mesleki eğitimler verilmesi,

 

3. Temel İslam Bilimleri ve farklı bilim dallarında çalışmaları ile meşhur olan hafızların ve düşünürlerin ve akademisyenlerin hayatları, eserleri ve etkileri ile ilgili proje, tez, makale, araştırma çalışmalarının yapılması,

 

4. Hafız öğrencilere yönelik kişisel ve mesleki gelişim alanları ile yabancı dillerde yaz eğitim etkinliklerinin uygulanması,

 

5. Kontenjan kapsamında İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerini tercih eden hafız öğrencilere burs, barınma vb. eğitim desteği sağlanması.

 

Din Öğretim Genel Müdürü Sayın Dr. Nazif Yılmaz Bey’in mesajıdır.